ROMERNAS HISTORIA

Vi läser om romer

Välkommen till denna hemsida som ger dig mer kunskap om romernas historia. Hemsidan är uppdelad i flera delar och du väljer själv vilket tema du vill läsa om genom att klicka på de olika temaflikarna.
Hemsidan är interaktiv och för vissa delar kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player. Denna kan du ladda ner gratis här. Vill du sedan testa dina kunskaper klickar du på Uppgifter.
Romerna kommer ursprungligen från Indien. Romerna lämnade Indien för över tusen år sedan för att börja en vandring som ska sluta i Sverige. I den här boken berättar vi om romernas historia i Sverige. När de kom, hur de kom, hur romerna levde förr och idag. De första romerna kom 1512. Detta vet vi för att det är dokumenterat att romerna kom den 29 september 1512 till Stockholm.
Under andra världskriget 1939 – 1945 mördades många romer. Uppgifter säger allt mellan 500 000 till över 2 miljoner. Vi kommer nog aldrig få reda på det exakta antalet eftersom romerna på den tiden inte var folkbokförda.
Romerna har en egen nationaldag som firas världen över den 8 april. 1971 hölls den första romska världskongressen och där beslutade romerna om en egen flagga, en egen nationaldag samt en egen nationalsång. Natio- nalsången heter Gelem, gelem.
Romerna i Sverige är sedan 2000 en utav fem nationella minori- teter. Detta stärker romerna status i samhället. Romani chib är ett natio- nellt minoritetsspråk. Romerna i Sverige har rätt att utöva och stärka den romska kulturen, språket och informera om den romska historien.

I Sverige lever 100 000 romer. Det finns olika romska grupper. Romerna tilltalar sig khelderaša, lovara, arli, gurbeti, polska roma, kaale och resande. Dessa romska grupper finns även i Europa och resten av världen. I Europa lever 15 miljoner romer.


Romska yrken förr var förtenning, spådom, knivsliperi, hästhandel, kringresande tivoli och cirkus. Många romer upp- trädde med sång och dans. De flesta romska yrken finns inte kvar längre.
I Sverige levde romerna i tält från att de kom 1512 till 1930. Efter detta började romerna att bygga romska vagnar. Men många romer levde i tält även längre än så. Romerna började få riktiga bostäder från 1959 och framåt.

Romerna fick inte stanna längre perioder framtill 1959. Allt mellan tre da- gar till två veckor var vanligt att romerna stannade på en plats. Detta gjorde det svårt för romska barn att gå i skolan och för romer att bo i riktiga hus. Ibland tilläts romerna inte ens att döpas eller vigas i den svenska kyrkan.
Romerna hade strikta klädselregler. Det var inte anständigt för en kvinna att ha kläder som visade hennes ben eller rygg. En gift kvinna bar en huvudduk. Idag har många traditioner bland romerna förändrats och även de romska klädselreglerna.
Romerna har ingen egen religion. Romerna tog oftast den starkaste religionen i det landet de befann sig i och anpassade den. Många romer var ortodoxa när de kom till Sverige via Ryssland. Romerna tillber de flesta religionerna. I Sverige är de flesta romerna kristna.