ROMERNAS HISTORIA

Lärarhandledning

Därför finns denna hemsida
Hemsidan är en del av en verksamhet som heter ”Vi är romer” och bland annat turnerar den romska vagnen som du kan se här på hemsidan runt i hela Sverige till olika museer. Faktiskt är hela denna hemsida uppbyggd efter vagnen och den utställning med kläder och mycket annat som följer med.


Vem är hemsidan till för?
Hemsidan är till för dig i skolan som läser om romer, eller dig som pedagog som söker undervisningsmaterial till ämnet Nationella minoriteter som numera ingår i Läroplanen. I Årskurs 4-6 står särskilt utskrivet i läroplanen att undervisningen ska behandla Sveriges nationella minoriteter samt deras rättigheter. Även i årskurserna 7-9 skall de nationella minoriteternas rättigheter samt särställning i samhället behandlas. Hemsidan är även till för dig som är nyfiken och vill veta mera om romerna, en utav Sveriges nationella minoriteter.


Hemsidans uppbyggnad
Hemsidan är framtagen med enkla texter och bilder som ska ge dig oavsett vem du är mer kunskap till den nationella minoriteten romer. Textinnehållet på varje sida i hemsidan går även att lyssna på. Hemsidan har flera interaktiva delar som du säkert kommer att ha nytta av. Bland annat kan man prova romska kläder och se sig omkring in i den virtuella romska vagnen.


Moment som hemsidan behandlar:


Romernas historia:
På denna sida kan du läsa om romernas historia från Indien där resan började för över 2000 år sedan. Texterna går även att lyssna på.

Kartan:
Genom att klicka på länderna får du veta var romerna lever i Europa och lite om romernas situation i de olika europeiska länderna. Hemsidan är interaktiv och för vissa delar kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player. Kartsidorna är anpassade för läsplattor och smartphones och texterna går även att lyssna på.

Husvagnen:
Under knappen Husvagnen finns en 360-graders bild där du kan se dig omkring i en äkta romsk vagn. Hitta saker i vagnen och lär dig mer om kortleken, flaggan, kaminen, spisen och altaret. Du kan även lyssna på de inlästa texterna. Hemsidan är interaktiv och för vissa delar kan du behöva ladda ner Adobe Flash Player. Husvagnen är anpassad för läsplattor och smartphones.

Garderoben:
Ladda upp en egen bild på ditt ansikte och prova romska kläder under knappen Garderoben. Nu kan du pröva de romska kläderna genom att ta en bild på dig själv. Du kan använda dig av en digitalkamera, iPad, iPhone eller annan smartphone. Hemsidan är interaktiv. Du behöver en webbläsare som klarar HTML5.

Intervjuer:
På denna sida kan du läsa om olika romers berättelser om hur deras liv har varit.
Intervjuerna är indelade i fem olika grupper.

Romernas språk:
Här kan du bland annat lära dig att räkna till tio på romani. Texterna går även att lyssna på.

Uppgifter:
Utifrån de olika delar som hemsidan behandlar. Här kan du svara på frågor och måla Romernas flaggaDenna hemsida är framtagen av Romska Ungdomsförbundet i samverkan med Romska Kulturcentret i Malmö och finansierad av bl.a. Allmänna Arvsfonden.